Antagningspoäng för Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-21003

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 13.75 0.30 3.50
Urval 2 11.10 11.81 0.60 99.99 3.50
Vårterminen år 2015 hade Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under VT2015 sökte 130 personer till Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering vid Högskolan i Halmstad varav 39 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.00 10.71 0.40 99.99 2.00
Urval 2 10.30 12.65 0.40 99.99 2.00
Höstterminen år 2014 hade Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 10.00 i urvalsgrupp BI, 10.71 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 136 personer till Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering vid Högskolan i Halmstad varav 27 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 11 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.86 0.40 3.00
Urval 2 11.03 12.13 0.45 99.99 3.00
Vårterminen år 2014 hade Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 99 personer till Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering vid Högskolan i Halmstad varav 35 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad