Antagningspoäng för Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11304

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.64 16.60 0.35 0.00 3.50
Urval 2 14.33 13.21 0.25 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.64 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 402 personer till Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation vid Högskolan i Halmstad varav 49 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 34 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad