Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20001

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.11 0.40
Urval 2 14.40 11.50 0.40
Under terminen VT2015 hade utbildningen Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik på Högskolan i Halmstad 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.11 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

12

Under VT2015 sökte 68 personer till Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad varav 15 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 8 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 12.56 0.65 99.99
Urval 2 16.08 12.56 1.10 99.99
För vårterminen år 2014 hade Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 12.56 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 33 personer till Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad varav 7 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad