Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20002

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 12.76 0.80 0.00
Urval 2 12.10 14.20 0.75
Vårterminen år 2014 hade Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 12.76 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

13

Under VT2014 sökte 102 personer till Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad varav 21 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 15 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 10 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad