Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20005

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.52 13.49 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 11.94 0.35 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.52 i urvalsgrupp BI, 13.49 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under VT2018 sökte 208 personer till Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 55 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 31 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.79 14.30 0.60 3.00
Urval 2 13.79 14.30 0.60 3.00
Vårterminen år 2017 hade Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.79 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under VT2017 sökte 249 personer till Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 79 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 30 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.83 14.02 0.30 99.99 0.00
Urval 2 11.83 14.02 0.30 99.99
För vårterminen år 2016 hade Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.83 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under VT2016 sökte 161 personer till Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 32 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 38 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 29 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 14.23 0.20
Urval 2 11.00 14.23 0.20 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling på Högskolan i Halmstad 12.60 i urvalsgrupp BI, 14.23 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 93 personer till Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad