Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggproduktion och projektledning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20003

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 16.20 0.80
Urval 2 14.50 16.20 0.80
Under terminen VT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggproduktion och projektledning på Högskolan i Halmstad 14.80 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

13

Under VT2014 sökte 112 personer till Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggproduktion och projektledning vid Högskolan i Halmstad varav 27 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 8 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad