Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20004

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 12.62 0.20 0.00
Urval 2 13.00 0.20 99.99
Vårterminen år 2014 hade Teknisk bastermin: Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 12.62 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 71 personer till Teknisk bastermin: Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad