Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-23015

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 14.46 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 14.46 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

17

Under VT2018 sökte 105 personer till Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad varav 14 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 17 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 11 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad