Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Civilingenjör i elektroteknik vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-23019

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Civilingenjör i elektroteknik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2018 sökte 52 personer till Teknisk bastermin: Civilingenjör i elektroteknik vid Högskolan i Halmstad varav 3 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad