Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-23010

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.43 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.75 13.79 0.70 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

17

Under VT2018 sökte 157 personer till Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 44 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 17 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 16 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 11.94 0.10 99.99 2.00
Urval 2 11.57 9.90 0.10 99.99 2.00
För vårterminen år 2016 hade Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 11.94 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 157 personer till Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 45 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 33 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 12.80 0.55 0.00
Urval 2 11.00 12.06 0.40
Vårterminen år 2015 hade Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under VT2015 sökte 164 personer till Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 43 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 35 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.54 0.60
Urval 2 13.20 14.54 0.60
Under terminen HT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Dataingenjör på Högskolan i Halmstad 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 147 personer till Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 28 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 23 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 13.20 0.25
Urval 2 10.60 10.62 0.30 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Dataingenjör på Högskolan i Halmstad 11.60 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 106 personer till Teknisk bastermin: Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 27 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad