Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-23011

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 9.90 0.10 0.00
Urval 2 13.40 10.20 0.10 99.99
Vårterminen år 2016 hade Teknisk bastermin: Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 9.90 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under VT2016 sökte 89 personer till Teknisk bastermin: Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 27 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 20 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 12.35 0.40 0.00
Urval 2 12.02 8.47 0.40 99.99
Vårterminen år 2015 hade Teknisk bastermin: Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 12.35 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under VT2015 sökte 111 personer till Teknisk bastermin: Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.93 13.13 0.50
Urval 2 12.20 11.69 0.30
Under terminen HT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Elektroingenjör på Högskolan i Halmstad 12.93 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 92 personer till Teknisk bastermin: Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 16 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 16 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 13 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.30 11.56 0.25
Urval 2 10.30 11.20 0.70 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Elektroingenjör på Högskolan i Halmstad 10.30 i urvalsgrupp BI, 11.56 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 72 personer till Teknisk bastermin: Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 19 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 16 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad