Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20006

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 7.47 0.50 99.99
Urval 2 7.47 0.70 99.99
För vårterminen år 2016 hade Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 7.47 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

11

Under VT2016 sökte 86 personer till Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 21 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 10 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.29 14.95 0.70 0.00
Urval 2 15.29 14.95 0.55
Vårterminen år 2015 hade Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.29 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 105 personer till Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad varav 32 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 10.65 0.90
Urval 2 14.40 10.65 0.90 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi på Högskolan i Halmstad 12.60 i urvalsgrupp BI, 10.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2014 sökte 59 personer till Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad