Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Maskiningenjör vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20011

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.80 13.44 0.20 99.99 4.00
Urval 2 10.80 13.44 0.20 99.99
För vårterminen år 2016 hade Teknisk bastermin: Maskiningenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 10.80 i urvalsgrupp BI, 13.44 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

25

Under VT2016 sökte 115 personer till Teknisk bastermin: Maskiningenjör vid Högskolan i Halmstad varav 19 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 27 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 19 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 13.70 0.80 0.00
Urval 2 16.20 13.10 0.80
Vårterminen år 2015 hade Teknisk bastermin: Maskiningenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 130 personer till Teknisk bastermin: Maskiningenjör vid Högskolan i Halmstad varav 31 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 13 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad