Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20007

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 19.39 0.80
Urval 2 11.00 19.39 0.90 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning på Högskolan i Halmstad 14.00 i urvalsgrupp BI, 19.39 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 37 personer till Teknisk bastermin: Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning vid Högskolan i Halmstad varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad