Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Maskiningenjör - produktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20008

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.91 0.55
Urval 2 13.40 0.55 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Maskiningenjör - produktionsutveckling på Högskolan i Halmstad 10.91 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 62 personer till Teknisk bastermin: Maskiningenjör - produktionsutveckling vid Högskolan i Halmstad varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad