Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Maskiningenjör - teknisk design vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20009

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 0.95 0.00
Urval 2 11.10 0.95 99.99
Vårterminen år 2014 hade Teknisk bastermin: Maskiningenjör - teknisk design vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 53 personer till Teknisk bastermin: Maskiningenjör - teknisk design vid Högskolan i Halmstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad