Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-23012

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 11.98 0.60 0.00
Urval 2 14.40 0.30 3.00
Vårterminen år 2015 hade Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 11.98 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under VT2015 sökte 83 personer till Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 13 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.54 12.86 0.50
Urval 2 12.70 16.10 0.30
Under terminen HT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör på Högskolan i Halmstad 14.54 i urvalsgrupp BI, 12.86 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 79 personer till Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 16 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 12 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 16.50 0.60
Urval 2 12.27 11.20 0.60 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör på Högskolan i Halmstad 11.50 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 49 personer till Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 7 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 12 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 10 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad