Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-20010

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 13.50 0.50 99.99 0.00
Urval 2 14.30 13.50 0.50 99.99
För vårterminen år 2016 hade Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

29

Under VT2016 sökte 122 personer till Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 19 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 12.90 0.65 0.00
Urval 2 13.20 12.90 0.55 99.99
Vårterminen år 2014 hade Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 12.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 85 personer till Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 28 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad