Antagningspoäng för Tekniskt basår vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13025

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.20 12.40 0.30 0.00 2.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt basår vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, 12.40 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

130

Under HT2018 sökte 488 personer till Tekniskt basår vid Högskolan i Halmstad varav 85 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 132 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 104 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad