Antagningspoäng för Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10037

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.08 14.00 0.85 99.99
Urval 2 15.08 14.00 1.10 99.99
Höstterminen år 2016 hade Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.08 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 87 personer till Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 9 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.35 11.48 0.60 99.99
Urval 2 17.00 11.48 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.35 i urvalsgrupp BI, 11.48 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 190 personer till Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 30 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 33 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 20 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 13.27 0.40
Urval 2 14.80 13.27 0.40 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad 14.80 i urvalsgrupp BI, 13.27 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 173 personer till Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 57 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 33 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad