Antagningspoäng för Webbdesign vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13022

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.95 0.70 0.00
Urval 2 14.40 15.95 0.60
För höstterminen år 2014 hade Webbdesign vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 308 personer till Webbdesign vid Högskolan i Halmstad varav 38 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 17 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad