Antagningspoäng för Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52326

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 14.95 0.00 0.00 3.00
Urval 2 15.54 14.58 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 356 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 14.69 0.00 0.00 4.00
Urval 2 14.00 13.84 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

329

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 329 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 45 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.99 15.35 0.00 0.00 3.00
Urval 2 14.47 14.03 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.99 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 444 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 56 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.87 14.90 3.50
Urval 2 14.48 14.34 3.50
För höstterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.87 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

485

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 485 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 58 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.43 0.80 4.00
Urval 2 16.00 16.62 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.43 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

749

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 749 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 84 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 8 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.59 17.01 0.80 3.00
Urval 2 16.30 16.34 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.59 i urvalsgrupp BI, 17.01 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

769

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 769 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 71 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 12 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.50 0.80 0.00
Urval 2 15.90 15.80 0.70
För höstterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

615

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 615 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 49 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping