Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52331

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.50 0.80 4.00
Urval 2 15.60 15.91 0.65 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1784

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under VT2016 sökte 1784 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 310 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 40 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 26 var män och 132 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.31 0.85 4.00
Urval 2 16.88 17.00 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2713

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

150

Under HT2015 sökte 2713 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 395 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 38 var män och 152 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 35 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.10 0.75 3.50
Urval 2 15.63 15.76 0.65 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1611

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2015 sökte 1611 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 270 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 25 var män och 115 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 20 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.99 0.90 4.00
Urval 2 17.30 16.12 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2451

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2014 sökte 2451 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 352 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 34 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 20 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.66 0.70 3.00
Urval 2 16.30 15.93 0.65 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1619

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2014 sökte 1619 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 290 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 18 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 13 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping