Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52333

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.76 1.10 4.00
Urval 2 18.58 18.55 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.76 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3055

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 3055 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 397 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 10 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 10 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.20 1.10 4.00
Urval 2 19.10 18.06 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2808

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 2808 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 417 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 18 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping