Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-MS090

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 48 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Jönköping varav 13 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 1 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 72 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Jönköping varav 22 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping