Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-MS085

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 226 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping varav 93 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 2 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 209 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping varav 73 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 3 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 220 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping varav 73 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 2 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 196 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping varav 99 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 3 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping