Antagningspoäng för Automatiseringstekniker vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62809

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.80 10.14 0.20 99.99 0.00
Urval 2 12.20 11.36 0.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Automatiseringstekniker vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 10.80 i urvalsgrupp BI, 10.14 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 106 personer till Automatiseringstekniker vid Högskolan i Skövde varav 33 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 38 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde