Antagningspoäng för Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62348

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.73 12.20 0.30 99.99 0.00
Urval 2 16.29 12.20 0.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.73 i urvalsgrupp BI, 12.20 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 165 personer till Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 10 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 13 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 9 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 11.30 0.50 99.99
Urval 2 14.30 11.30 0.75 99.99
Höstterminen år 2015 hade Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 11.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 161 personer till Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 12.23 0.35 99.99 3.00
Urval 2 14.25 12.23 0.35 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 12.23 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

29

Under HT2014 sökte 116 personer till Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 20 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 8 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde