Antagningspoäng för Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62402

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.92 15.40 0.40 4.00
Urval 2 12.92 11.81 0.60 99.99 2.50
För höstterminen år 2016 hade Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.92 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 122 personer till Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling vid Högskolan i Skövde varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 8 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.44 15.82 0.70 4.00
Urval 2 12.48 14.90 0.45
För höstterminen år 2015 hade Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.44 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 101 personer till Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling vid Högskolan i Skövde varav 12 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde