Antagningspoäng för Biovetenskap - Molekylär biodesign vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62412

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.55 14.70 0.50 99.99 3.00
Urval 2 11.55 14.70 0.50 99.99
Höstterminen år 2016 hade Biovetenskap - Molekylär biodesign vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 11.55 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 75 personer till Biovetenskap - Molekylär biodesign vid Högskolan i Skövde varav 16 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde