Antagningspoäng för Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62245

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.98 12.69 0.15 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.98 i urvalsgrupp BI, 12.69 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

36

Under HT2018 sökte 234 personer till Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 23 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 7 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.69 0.65 3.00
Urval 2 13.26 13.55 0.50 3.00
För höstterminen år 2017 hade Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

471

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 471 personer till Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 78 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 15 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.78 15.67 0.60 3.50
Urval 2 13.90 15.54 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.78 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 277 personer till Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.03 0.70 4.00
Urval 2 14.24 16.03 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 319 personer till Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.20 0.60 4.00
Urval 2 15.60 16.20 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

560

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 560 personer till Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde varav 126 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde