Antagningspoäng för Byggingenjör vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62252

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.95 13.39 0.20 99.99 0.00
Urval 2 15.70 13.39 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Byggingenjör vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.95 i urvalsgrupp BI, 13.39 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 236 personer till Byggingenjör vid Högskolan i Skövde varav 15 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 20 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 16 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.30 0.80 0.00
Urval 2 12.25 11.44 0.45
För höstterminen år 2015 hade Byggingenjör vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 265 personer till Byggingenjör vid Högskolan i Skövde varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 17 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 14.92 0.80 0.00
Urval 2 14.90 14.70 0.60
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 258 personer till Byggingenjör vid Högskolan i Skövde varav 13 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 17 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde