Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - 2D-grafik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61254

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 15.50 0.75 0.00 4.00
Urval 2 17.93 14.90 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Dataspelsutveckling - 2D-grafik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 275 personer till Dataspelsutveckling - 2D-grafik vid Högskolan i Skövde varav 79 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 10 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 8 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde