Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - 3D-grafik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61255

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 16.80 0.85 0.00 3.50
Urval 2 17.55 14.80 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Dataspelsutveckling - 3D-grafik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 384 personer till Dataspelsutveckling - 3D-grafik vid Högskolan i Skövde varav 80 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 13 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 13 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde