Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - animation vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61256

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.51 14.87 0.70 0.00 3.50
Urval 2 17.26 14.33 0.65 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Dataspelsutveckling - animation vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.51 i urvalsgrupp BI, 14.87 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 306 personer till Dataspelsutveckling - animation vid Högskolan i Skövde varav 40 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 16 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 10 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde