Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62135

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.36 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.50 16.36 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

27

Under HT2020 sökte 385 personer till Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde varav 96 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 29 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 25 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 15.73 1.20 0.00 3.00
Urval 2 16.55 15.20 1.15 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2019 sökte 433 personer till Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde varav 122 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 22 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 21 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 16.55 1.25 0.00 4.00
Urval 2 17.54 16.55 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 523 personer till Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde varav 122 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 20 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.00 1.20 4.00
Urval 2 16.60 15.69 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

612

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 612 personer till Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde varav 128 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.30 1.50 4.00
Urval 2 17.01 15.25 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

731

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 731 personer till Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde varav 155 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 25 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 23 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.89 1.35 0.00
Urval 2 17.34 17.78 1.25
För höstterminen år 2015 hade Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

785

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 785 personer till Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde varav 154 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 17 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.20 1.35 0.00
Urval 2 17.60 18.20 1.35
För höstterminen år 2014 hade Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

29

Under HT2014 sökte 602 personer till Dataspelsutveckling - design vid Högskolan i Skövde varav 149 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 33 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 29 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde