Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62136

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 16.10 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.10 14.72 0.90 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2020 sökte 345 personer till Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde varav 83 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 18 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.84 15.95 1.10 0.00 3.50
Urval 2 17.04 15.95 1.10 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.84 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2019 sökte 333 personer till Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde varav 108 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 14 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 15.10 1.15 0.00 4.00
Urval 2 16.88 14.65 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

434

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 434 personer till Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde varav 116 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 16 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.22 15.99 1.20 4.00
Urval 2 17.90 15.99 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

532

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 532 personer till Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde varav 148 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 16 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 16.80 1.25 4.00
Urval 2 17.80 16.07 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

610

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 610 personer till Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde varav 182 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 17 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 15 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.75 1.30 0.00
Urval 2 18.80 18.28 1.20
För höstterminen år 2015 hade Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.75 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

675

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 675 personer till Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde varav 169 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 12 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.05 1.30 0.00
Urval 2 16.10 14.58 1.20
För höstterminen år 2014 hade Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

482

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 482 personer till Dataspelsutveckling - Game Writing vid Högskolan i Skövde varav 96 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 18 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 21 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde