Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - grafik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61280

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 17.10 0.85 0.00 3.50
Urval 2 15.36 15.71 0.80 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Dataspelsutveckling - grafik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 285 personer till Dataspelsutveckling - grafik vid Högskolan i Skövde varav 87 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 10 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 8 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde