Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62138

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.48 17.28 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.82 17.28 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.48 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 357 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde varav 111 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 8 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 7 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 16.22 1.10 3.50
Urval 2 17.88 15.75 1.10 3.50
För höstterminen år 2017 hade Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 16.22 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 401 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde varav 98 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 10 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 10 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.81 17.26 1.20 0.00
Urval 2 18.40 17.26 1.05
För höstterminen år 2016 hade Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.81 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

461

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 461 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde varav 125 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 11 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.52 17.30 1.35 0.00
Urval 2 17.50 17.30 1.15
För höstterminen år 2015 hade Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.52 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

473

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 473 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde varav 113 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 8 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 12 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 20.50 1.15 0.00
Urval 2 17.70 17.15 1.15
För höstterminen år 2014 hade Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 491 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 2D vid Högskolan i Skövde varav 118 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 12 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 11 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde