Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62139

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.35 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.16 17.35 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 455 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde varav 80 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 14 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 16 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.53 18.70 1.10 4.00
Urval 2 18.27 17.20 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.53 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

533

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 533 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde varav 93 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 10 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 7 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.66 18.70 1.15 0.00
Urval 2 18.22 16.30 1.10
För höstterminen år 2016 hade Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.66 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 577 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde varav 105 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 16 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.28 1.30 0.00
Urval 2 18.00 18.70 1.20
För höstterminen år 2015 hade Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.28 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

678

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 678 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde varav 140 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 12 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 14 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.60 1.30 0.00
Urval 2 17.90 18.60 1.25
För höstterminen år 2014 hade Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

677

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 677 personer till Dataspelsutveckling - grafik, 3D vid Högskolan i Skövde varav 122 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 13 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 14 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde