Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62137

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 15.98 0.90 0.00 3.50
Urval 2 16.40 15.98 0.90 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 417 personer till Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde varav 53 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 16 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 13 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 15.75 1.00 0.00
Urval 2 16.93 15.55 0.90
För höstterminen år 2017 hade Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

23

Under HT2017 sökte 476 personer till Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde varav 44 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 13 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 13 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.20 1.05 0.00
Urval 2 16.95 15.85 0.90
För höstterminen år 2016 hade Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 537 personer till Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde varav 60 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 15 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.45 1.25 0.00
Urval 2 17.10 15.80 1.00
För höstterminen år 2015 hade Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 522 personer till Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde varav 44 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 13 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 13 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.60 1.15 0.00
Urval 2 17.16 16.00 1.05
För höstterminen år 2014 hade Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 588 personer till Dataspelsutveckling - grafik, Animation vid Högskolan i Skövde varav 59 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde