Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - ljud vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61250

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.89 14.18 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.83 11.70 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Dataspelsutveckling - ljud vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 12.89 i urvalsgrupp BI, 14.18 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 113 personer till Dataspelsutveckling - ljud vid Högskolan i Skövde varav 16 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 31 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde