Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62134

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.66 14.26 0.80 0.00
Urval 2 13.90 13.45 0.80
För höstterminen år 2017 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.66 i urvalsgrupp BI, 14.26 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 198 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 27 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.04 0.95 4.00
Urval 2 14.80 14.87 0.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 238 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde varav 30 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 24 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 25 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 15.02 1.15 0.00
Urval 2 15.70 14.70 0.90
För höstterminen år 2015 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 15.02 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 310 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde varav 48 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 25 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 25 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 14.79 0.90 0.00
Urval 2 15.82 14.44 0.80
För höstterminen år 2014 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 334 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde varav 56 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 25 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 26 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde