Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62133

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 16.00 1.10 0.00
Urval 2 16.55 15.32 1.05
För höstterminen år 2017 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 246 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde varav 72 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 30 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.29 16.97 1.10 4.00
Urval 2 16.70 15.11 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.29 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 293 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde varav 89 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 23 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 24 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.53 1.25 0.00
Urval 2 17.60 15.11 1.10 3.00
För höstterminen år 2015 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 318 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde varav 95 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 22 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 15.90 1.10 0.00
Urval 2 16.40 15.90 0.85
För höstterminen år 2014 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 403 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde varav 85 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 24 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde