Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - ljud/musik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61285

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.28 14.85 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.11 14.85 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.28 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 148 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik vid Högskolan i Skövde varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 31 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 23 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde