Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61243

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 17.16 0.70 0.00 4.00
Urval 2 13.45 0.00 0.35 0.00 2.50
Höstterminen år 2018 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 17.16 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 177 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud vid Högskolan i Skövde varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 37 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 29 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde