Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61244

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 14.60 0.70 0.00 0.00
Urval 2 17.00 14.60 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 218 personer till Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik vid Högskolan i Skövde varav 60 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 31 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde