Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - musik vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-61251

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.55 0.75 0.00 0.00
Urval 2 16.11 16.55 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Dataspelsutveckling - musik vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2020 sökte 168 personer till Dataspelsutveckling - musik vid Högskolan i Skövde varav 47 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 32 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 24 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde