Antagningspoäng för Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62140

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 15.20 0.95 0.00 3.00
Urval 2 15.15 14.25 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

53

Under HT2020 sökte 331 personer till Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde varav 104 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 57 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 46 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 14.64 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.10 14.64 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 14.64 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2019 sökte 312 personer till Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde varav 88 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 55 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 46 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.41 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.04 15.41 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

411

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2018 sökte 411 personer till Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde varav 116 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 55 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 46 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.02 1.10 0.00
Urval 2 15.17 13.37 1.10
För höstterminen år 2017 hade Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

448

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

62

Under HT2017 sökte 448 personer till Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde varav 114 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 68 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 56 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.50 1.20 3.00
Urval 2 17.10 16.50 1.10 3.00
För höstterminen år 2016 hade Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

504

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 504 personer till Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde varav 147 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 60 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 58 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 16.30 1.20 0.00
Urval 2 16.85 16.00 1.00
För höstterminen år 2015 hade Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

504

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 504 personer till Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde varav 132 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 47 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 57 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 18.43 1.30
Urval 2 17.70 17.13 1.30
Under terminen HT2014 hade utbildningen Dataspelsutveckling - programmering på Högskolan i Skövde 17.39 i urvalsgrupp BI, 18.43 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 487 personer till Dataspelsutveckling - programmering vid Högskolan i Skövde varav 156 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 46 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 42 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde