Antagningspoäng för Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde

Programkod: HS-62141

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 14.42 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.15 14.42 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

41

Under HT2020 sökte 283 personer till Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde varav 54 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 51 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 39 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.39 13.83 0.75 0.00 3.50
Urval 2 13.39 14.03 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.39 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2019 sökte 277 personer till Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde varav 51 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 48 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 33 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 13.25 0.65 0.00 3.00
Urval 2 13.90 13.25 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

41

Under HT2018 sökte 335 personer till Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 50 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 39 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.69 12.75 0.90 0.00
Urval 2 13.72 12.75 0.90
För höstterminen år 2017 hade Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 13.69 i urvalsgrupp BI, 12.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2017 sökte 316 personer till Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 52 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 40 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.93 14.52 0.80 2.50
Urval 2 15.50 14.52 0.80
För höstterminen år 2016 hade Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.93 i urvalsgrupp BI, 14.52 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

378

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 378 personer till Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde varav 43 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 48 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 33 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 13.73 0.90 3.00
Urval 2 14.50 13.73 0.90
För höstterminen år 2015 hade Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 13.73 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

363

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

39

Under HT2015 sökte 363 personer till Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 48 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 37 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 13.40 0.90 3.00
Urval 2 13.40 13.40 0.65
För höstterminen år 2014 hade Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 331 personer till Datavetenskap - inriktning systemutveckling vid Högskolan i Skövde varav 29 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 33 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 24 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde

Andra utbildningar i Skövde